Chào mừng quý phụ huynh - học sinh đã đến với website của Trường THCS Lý Thường Kiệt ***
 
Điện thoại: 02353. 873 176
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN THÔNG BÁO
  TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2018  

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN CẤP THCS

ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019

 Thực hiện tinh thần Công văn số 1099/SGDĐT-GDTrH ngày 25/7/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc tổ chức tập huấn đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan khối THCS hè 2018, Phòng Giáo dục - Đào tạo Thăng Bình xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho đội ngũ CBQL, giáo viên bộ môn trong toàn huyện như sau:

          1. Mục tiêu tập huấn

Cuối đợt tập huấn, học viên nắm bắt được những quan điểm đổi mới về phương pháp dạy học và có khả năng xây dựng ma trận và thiết kế đề kiểm tra, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

2. Nội dung tập huấn

- Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Quy trình, kĩ thuật xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa các câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

- Thực hành:

+ Thiết kế tiến trình dạy học theo chuỗi các hoạt động học, phân tích các tiêu chí đánh giá giờ dạy;

+ Xây dựng ma trận đề, biên soạn và chuẩn hóa các câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

3. Kết quả cần đạt được sau tập huấn

- Học viên có khả năng:

+ Thiết kế tiến trình dạy học theo chuỗi các hoạt động học;

+ Xây dựng được các đề kiểm tra định kỳ theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Ma trận, bảng đặc tả, đề, đáp án; phân tích, đánh giá được mức độ nhận thức của từng câu hỏi).

- Sản phẩm đạt được đối với mỗi nhóm chuyên môn:

+ Xây dựng được ít nhất 20 câu hỏi trắc nghiệm với 4 mức độ nhận thức cho từng chủ đề (bài học) theo phân công của ban tổ chức

+ Thiết kế được một giáo án cho một bài học hoặc chủ đề theo chuỗi các hoạt động học;

+ Xây dựng được một đề kiểm tra học kỳ (Ma trận, bảng đặc tả, đề + đáp án).

          4. Thành phần

Tất cả CBQL, giáo viên THCS trên địa bàn toàn huyện.

5. Thời gian và địa điểm:

Mỗi lớp tập huấn tổ chức trong 03 ngày, học viên tập trung khai mạc lúc 7h30, theo lịch như sau:

TT

Môn/lớp

Thời gian

Địa điểm tập huấn

01

Ngữ văn 1

21-23/8/2018

THCS Trần Quý Cáp

02

Ngữ văn 2

21-23/8/2018

THCS Trần Quý Cáp

03

Lịch sử

21-23/8/2018

THCS Nguyễn Hiền

04

Địa lý

21-23/8/2018

THCS Ngô Quyền

05

GDCD

24-26/8/2018

THCS Lý Thường Kiệt

06

Tiếng Anh 1

21-23/8/2018

THCS Phan Bội Châu

07

Tiếng Anh 2

21-23/8/2018

THCS Phan Bội Châu

08

Toán 1

21-23/8/2018

THCS Lê Quý Đôn

09

Toán 2

21-23/8/2018

THCS Lê Quý Đôn

10

Vật lý

21-23/8/2018

THCS Nguyễn Bá Ngọc

11

Hóa học

21-23/8/2018

THCS Phan Châu Trinh

12

Sinh học

21-23/8/2018

THCS Lý Thường Kiệt

- Các lớp Ngữ văn 1, Anh văn 1 và Toán 1 dành cho CBQL và giáo viên các trường THCS thuộc cụm chuyên môn nghiệp vụ số 1 và số 2
Các lớp Ngữ văn 2, Anh văn 2 và Toán 2 dành cho CBQL và giáo viên các trường THCS thuộc cụm chuyên môn nghiệp vụ số 3 và số 4

          5. Tổ chức thực hiện

- Bộ phận THCS xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn, dự trù và quyết toán kinh phí các lớp tập huấn, in ấn tài liệu, triệu tập báo cáo viên và học viên, phân công các nội dung báo cáo; cử cán bộ, chuyên viên quản lý lớp tập huấn.

- Đối với các đơn vị được Phòng GD-ĐT chọn tổ chức lớp tập huấn: Chuẩn bị khẩu hiệu, hội trường, âm thanh, ánh sáng, mạng Wifi, máy chiếu, nước uống nhân viên phục vụ các lớp tập huấn.

-  Các đơn vị:  Gửi danh sách cán bộ, giáo viên được cử tham dự các lớp tập huấn về Bộ phận THCS qua trang điều hành trước ngày 17/8/2018. Chi trả chế độ công tác phí cho cán bộ, giáo viên tham dự theo quy định hiện hành.

 Trên đây là kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn năm học 2018-2019. Phòng GD-ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Lưu ý: Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn mang theo máy tính xách tay, ổ cắm điện và sách giáo khoa bộ môn tập huấn.

Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường THCS;

- Bộ phận Tài vụ Phòng

- Lưu VT, THCS.

 

 

                    (Đã ký)

 

 

Nguyễn Lượm

CÁC TIN KHÁC
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (04-09-2021)
THÔNG BÁO: Quét mã QR (09-07-2021)
MẪU BẢNG THÀNH TÍCH XÉT TẶNG KNC VÌ SỰ NGHIỆP GD (08-04-2021)
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT NH 2021-2022 (05-04-2021)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2021 (29-03-2021)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021 (15-03-2021)
MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DẠY THÊM (11-01-2021)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2021 (07-01-2021)
CÔNG VĂN 4530/BGD HƯỚNG DẪN MINH CHỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN (07-01-2021)
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THEO TT 36/2017/BGD ĐT năm học 2020 -2021 (02-12-2020)
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 (02-12-2020)
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THEO TT 36/2017/BGD ĐT (12-12-2019)
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I ( 2018-2019) (26-11-2018)
ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG CHUẨN CỦA TỈNH QUẢNG NAM (28-11-2017)
Kế hoạch tổ chức thi " Chăm Sóc Phòng Học Lớp Em" năm học 2016-2017 (29-03-2017)
Sinh hoạt kỷ niệm ngày PNVN 20.10 (29-03-2017)
Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2016-2017 (29-03-2017)
Mẫu : Báo cáo thành tích cá nhân (28-03-2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15.2021
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14.2021
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13.2021
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12.2021