CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
   
                              DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
                                                NĂM HỌC: 2022 - 2023


TT

HỌ VÀ TÊN GV

CHỨC VỤ

DẠY BỘ MÔN

1

Nguyễn Văn Toàn  

TỔ TRƯỞNG

Lịch sử

2

Dương Thị Thảo Ly

GV

Lịch sử

3

Nguyễn Nhật Tường Long

GV

Địa Lý

4

Nguyễn Thị Loan

GV

Ngữ Văn

5

Nguyễn Quang Tuấn

GV

Ngữ Văn

6

Nguyễn Thị Nguyên

GV

Ngữ Văn

                           
                              DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
                                                NĂM HỌC: 2023 - 2024


TT

HỌ VÀ TÊN GV

CHỨC VỤ

DẠY BỘ MÔN

1

Nguyễn Văn Toàn  

TỔ TRƯỞNG

Lịch sử

2

Dương Thị Thảo Ly

GV

Lịch sử

3

Nguyễn Nhật Tường Long

GV

Địa Lý

4

Nguyễn Thị Loan

GV

Ngữ Văn

5

Nguyễn Quang Tuấn

GV

Ngữ Văn

6

Nguyễn Thị Nguyên

GV

Ngữ Văn

7

Hoàng Thị Hoàn

GV

Ngữ Văn

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024