CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÀNH TÍCH CỦA TRƯỜNG
   

                             DANH HIỆU THI ĐUA ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÁC NĂM HỌC

 - Năm học 2003 - 2004 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt dạnh hiệu trường Tiên tiến

- Năm học 2005 - 2006 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt dạnh hiệu trường Tiên tiến

- Năm học 2006 - 2007 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt dạnh hiệu trường Tiên tiến

- Năm học 2007 - 2008 : Trường THCS Lý Thường Kiệt  đạt  trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2008 - 2009 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt dạnh hiệu trường Tiên tiến

- Năm học 2009 - 2010 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt  trường Tiên tiến xuất sắc

- Năm học 2010 - 2011 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt  trường Tiên tiến xuất sắc  

- Năm học 2012 - 2012 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt  trường Tiên tiến xuất sắc 

- Năm học 2013 - 2014 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt trường lao động tiên tiến 

- Năm học 2014 - 2015 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt  trường lao động tiên tiến

- Năm học 2015 - 2016 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt trường lao động tiên tiến .

- Năm học 2016 - 2017 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt trường lao động xuất sắc

- Năm 2017 Trường được UBND Tỉnh công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia

- Năm học 2017 - 2018 : + Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt  trường lao động xuất sắc

                                     + Trường được UBND Tỉnh Quảng Nam khen tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các khối THCS Huyện TB

- Năm học 2018 - 2019 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt  trường lao động tiên tiến 

- Năm học 2019 - 2020 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt  trường lao động tiên tiến
                                    Năm 2020 được UBND xã Bình Tú khen tặng đã có thành tích tốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự

- Năm học 2020 - 2021 : Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt trường lao động xuất sắc

- Năm học 2021 - 2022 : + Chủ tịch UBND Huyện Thăng Bình khen tặng Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt tập thể lao động xuất sắc
                                    + Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Nam khen tặng Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt tập thể lao động xuất sắc
- Năm 2022 được giám đốc Sở văn hóa, thể thao và du lịch Tỉnh Quảng Nam trao bằng công nhận danh hiệu "đơn vị đạt chuẩn văn hóa" 5 năm liền (2017 - 2022)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024