CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NĂM HỌC 2020 - 2021
   

                                    DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
                                               NĂM HỌC: 2020 - 2021

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LỚP HỌC

1

Trần Thị Yến

TPT

 

2

 Ngô Thị Thảo Hiền

LĐT

9/2 

3

Nguyễn Phan Gia Huy

LĐP

8/1

4

 Trương Thị Mai Anh

LĐP

8/3

                            DANH SÁCH ANH CHỊ PHỤ TRÁCH
                                                NĂM HỌC: 2020 - 2021 

TT

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

LỚP PHỤ TRÁCH

1

Nguyễn Thị Thu

GVCN

6/1

2

Dương Thị Thảo Ly

GVCN

6/2

3

Lê Thị Nhạn

GVCN

6/3

4

Nguyễn Thị Duy Anh

GVCN

7/1

5

Nguyễn Thị Anh Đào

GVCN

7/2

6

Hồ Vũ Uyên Phương

GVCN

7/3

7

Nguyễn Phạm Minh Trang

GVCN

7/4

8

Đinh Hữu Phúc

GVCN

8/1

9

Võ Thị Tú Hằng

GVCN

8/2

10

Võ Thị Phước

GVCN

8/3

11

Nguyễn Văn Toàn

GVCN

9/1

12

Vương Thị Hồng Phượng

GVCN

9/2

13

Hồ Thị Huỳnh Trang

GVCN

9/3

                  

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024