Chào mừng quý phụ huynh - học sinh đã đến với website của Trường THCS Lý Thường Kiệt ***
 
Điện thoại: 02353. 873 176
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN THÔNG BÁO
  Mẫu : Báo cáo thành tích cá nhân  

PHÒNG GD&ĐT THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

Bình Tú, ngày …. tháng … năm2013..

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỶ THI ĐUA CƠ SỞ

( Đối với Giáo viên đăng ký Chiến sỹ thi đua cơ sở, CSTĐ Tỉnh )

Hoặc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG :

GIẤY KHEN UNBD HUYỆN THĂNG BÌNH

( Đối với Giáo viên đăng ký khen thưởng các cấp )I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH :

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                 Giới tính:

- Quê quán:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

      (dạy môn gì? lớp mấp? chủ nhiệm? kiêm nhiệm?)

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

    a/ Tư tưởng chính trị :

-         Việc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước? Tinh thần đoàn kết nội bộ, tương thân tương ái, hòa đồng với mọi người.? Thực hiện đúng quy định dạy thêm?

-          Việc tham gia thực hiện các cuộc vận động “Hai không”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; tham gia phong trào thi đua xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực”

b/ Chuyên môn nghiệp vụ :
- Thực hiện  quy chế chuyên môn? Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy? việc soạn giáo án ? hồ sơ sổ sách ? quy chế điểm ?
- Việc học tập chính trị, văn hóa, chuyên đề để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục?
- Tham gia thao giảng ở trường ? Cụm nghiệp vụ ?
- Chất lượng bộ môn: tỉ lệ HS từ TB trở lên phải bằng hoặc vượt hơn so với đầu năm học đã đăng kí (có số liệu cụ thể đầu năm và cuối năm)

- Công tác chủ nhiệm? chất lượng lớp chủ nhiệm?

-         Tham gia công tác phổ cập giáo dục THCS ?
c/ Công tác khác :

-         Công tác khác được phân công (Tổ trưởng , tổ phó, đoàn thể …)?

d/ Sáng kiến kinh nghiệm :

-         * Sáng kiến kinh nghiệm : Tên đề tài ? được Hội đồng khoa học Phòng Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình  xếp loại ?(A,B,C).

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

 

 

( Ghi hai năm liền kề )

 

 

 

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

 

 

 NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

                                                 PHÒNG GD- ĐT  Thăng Bình

                                             TRƯỜNG THCS Lý Thường Kiệt

                                                          ---------²›---------

 

 

 

                                             BÁO CÁO THÀNH TÍCH

                ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ

                                                Năm học: 2012 - 2013

 

            Họ và tên : ………………………….

            Chức vụ : ………………………………..

            Đơn vị công tác : Trường THCS Lý Thường Kiệt

                                   

 

 

 

 

                                          Đính kèm:

                             Chứng nhận gia đình văn hóa 2012

                             Chứng nhận Đảng viên  năm 2012

                              Danh hiệu 2 năm học  trước liền kề  (photo)

                            Bằng khen, giấy khen các năm trước ( photo)

 

CÁC TIN KHÁC
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 (04-09-2021)
THÔNG BÁO: Quét mã QR (09-07-2021)
MẪU BẢNG THÀNH TÍCH XÉT TẶNG KNC VÌ SỰ NGHIỆP GD (08-04-2021)
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT NH 2021-2022 (05-04-2021)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04 NĂM 2021 (29-03-2021)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03 NĂM 2021 (15-03-2021)
MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DẠY THÊM (11-01-2021)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2021 (07-01-2021)
CÔNG VĂN 4530/BGD HƯỚNG DẪN MINH CHỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN (07-01-2021)
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THEO TT 36/2017/BGD ĐT năm học 2020 -2021 (02-12-2020)
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 (02-12-2020)
THÔNG BÁO CÔNG KHAI THEO TT 36/2017/BGD ĐT (12-12-2019)
NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KỲ I ( 2018-2019) (26-11-2018)
TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2018 (14-08-2018)
ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA TRƯỜNG CHUẨN CỦA TỈNH QUẢNG NAM (28-11-2017)
Kế hoạch tổ chức thi " Chăm Sóc Phòng Học Lớp Em" năm học 2016-2017 (29-03-2017)
Sinh hoạt kỷ niệm ngày PNVN 20.10 (29-03-2017)
Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2016-2017 (29-03-2017)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15.2021
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14.2021
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13.2021
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12.2021