CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
   

                        DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
                                                NĂM HỌC: 2022- 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy môn

01

 Vương Thị Hồng Phượng

Tổ trưởng

Hóa học

 Lê Thị Nhạn             GV Sinh học

3

 Võ Thị Hoàng Dung             GV  Vật lý - Công nghệ

4

 Đinh Hữu Phúc              GV  Vật lý - Công nghệ

05

 Nguyễn Thị Anh Đào

GV

Hóa học - Sinh học

06

 Võ Thị Tú Hằng

GV

Công nghệ

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024