CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
BAN GIÁM HIỆU
   
            BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC: 2022 - 2023 

TT

HỌ VÀ TÊN GV

Chức vụ

1

Trần Đăng Quý

Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

2

Lê Văn Danh

Phó hiệu trưởng nhà trường


            BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC: 2023- 2023

TT

HỌ VÀ TÊN GV

Chức vụ

1

Trần Đăng Quý

Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng nhà trường

2

Lê Văn Danh

Phó hiệu trưởng nhà trường

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024