CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
ĐOÀN VIÊN (2021 - 2022)
   

DANH SÁCH  ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM HỌC 2021 – 2022

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

NĂM SINH

1

Trương Thị Mai Anh

9/1

13/03/2007

2

Kiều Thị Mỹ Duyên

9/1

02/02/2007

3

Trần Châu Gia Huy

9/1

25/02/2007

4

Dương Thị Bích Huyền

9/1

03/05/2007

5

Hoàng Thị Mỹ Lan

9/1

04/01/2007

6

Nguyễn Thị Ly

9/1

04/04/2007

7

Huỳnh Thị Bảo Như

9/1

31/03/2007

8

Nguyễn Hoàng Phi

9/1

13/03/2007

9

Lê Văn Vương

9/1

14/05/2007

10

Kiều Thị Yến Vy

9/1

31/05/2007

11

Phan Dương Thúy Vy

9/1

29/03/2007

12

Nguyễn Văn Dương

9/2

23/02/2007

13

Võ Thị Hương Giang

9/2

06/04/2007

14

Huỳnh Thị Hồng Hải

9/2

21/03/2007

15

Phạm Minh Hiếu

9/2

09/02/2007

16

Trương Nguyễn Thanh Minh

9/2

08/05/2007

17

Nguyễn Huỳnh Như

9/2

21/05/2007

18

Phan Trần Trọng Nghĩa

9/2

15/04/2007

19

Phan Thị Như Ngọc

9/2

10/02/2007

20

Lê Hà Minh Thư

9/2

02/02/2007

21

Phan Nguyễn Bảo Trâm

9/2

25/02/2007

22

Hồ Thị Thúy Vy

9/2

04/05/2007

23

Võ Thị Lan Hương

9/3

02/02/2007

24

Nguyễn Thị Nhi

9/3

21/05/2007

25

Hồ Nguyên Quỳnh Như

9/3

06/04/2007

26

Dương Thị Ngọc Sa

9/3

22/01/2007

27

Nguyễn Thị Tín

9/3

23/05/2007

28

Ngô Hòa Phương Trâm

9/3

22/04/2007

29

Ngô Hòa Bảo Trâm

9/3

22/04/2007

30

Nguyễn Võ Thùy Trinh

9/3

22/04/2007

31

Võ Thị Tường Vy

9/3

03/01/2007

32

Võ Thị Kiều Vy

9/3

27/03/2007

33

Nguyễn Thị Phương Huyền

9/3

11/03/2007

Tổng cộng trong danh sách có 33  em. 

                                                                                                                 Bình Tú, ngày 07  tháng 5 năm 2022

                                                                              Người lập bảng

 

 

                                                                                NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024