CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
TỔ TOÁN - TIN
   

                                        DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN - TIN
                                                        NĂM HỌC: 2022 - 2023

TT

HỌ VÀ TÊN GV

DẠY BỘ MÔN

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Tin học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thu Sương

Toán + Tin học

 GV

3

Phan Thị Bích Lài

Toán + Tin học

GV

4

Phan Ngọc Ánh

Toán + Tin học

GV

5

Võ Duy Thắng

Toán

GV

 

                                        DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ TOÁN - TIN
                                                        NĂM HỌC: 2023 - 2024

TT

HỌ VÀ TÊN GV

DẠY BỘ MÔN

Chức vụ

1

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Tin học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thu Sương

Toán + Tin học

 GV

3

Phan Thị Bích Lài

Toán + Tin học

GV

4

Phan Ngọc Ánh

Toán + Tin học

GV

5

Võ Duy Thắng

Toán

GV

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024