CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
TỔ NĂNG KHIẾU
   

                                  DANH SÁCH GV TỔ NĂNG KHIẾU
                                             NĂM HỌC : 2022 - 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy môn

01

Võ Tấn Tài

Tổ trưởng

Thể dục

02

 Nguyễn Phạm Minh Trang

GV

  Âm nhạc

03

Nguyễn  Thị Thu

GV

 Âm nhạc

04

Nguyễn Thị Duy Anh

GV

Mỹ thuật

05

 Võ Thị Thu Phượng

GV

Thể dục

 

                                  DANH SÁCH GV TỔ NĂNG KHIẾU
                                             NĂM HỌC : 2023 - 2024

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy môn

01

Võ Tấn Tài

Tổ trưởng

Thể dục

02

Nguyễn  Thị Thu

GV

 Âm nhạc

03

Nguyễn Thị Duy Anh

GV

Mỹ thuật

04

 Võ Thị Thu Phượng

GV

Thể dục

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024