CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NĂM HỌC 2023 - 2024
   

                                          DANH SÁCH BCH LIÊN ĐỘI
                                    NHIỆM KỲ NĂM HỌC: 2023 – 2024

 

TT

Họ và tên

Lớp

Chức vụ

1

Nguyễn Nữ Xuân Nhi

6.2

UV

2

Nguyễn Thị Ngọc Yến

6.3

UV

3

Dương Anh Quân

6.4

UV

4

Đoàn Hồ Huyền Trân

7.2

UV

5

Nguyễn Thị Ngọc Hân

7.4

UV

6

Nguyễn Đình Thiên Lam

8.1

LĐ phó

7

Trương Thị Mai Phương

8.3

LĐ phó

8

Võ Thị Phước Hậu

9.2

LĐ trưởng

9

Nguyễn Đặng Bảo Trâm

9.3

UV

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024