CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NĂM HỌC .2022 - 2023
   

                                       DANH SÁCH BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI
                                                      NĂM HỌC: 2022 - 2023

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LỚP HỌC

1

Trần Thị Yến

TPT

 

2

Nguyễn Vân Khanh

LĐT

9/2

3

Nguyễn Tấn Lào

LĐP

9/3

4

Nguyễn Đình Thiên Lam

LĐP

7/1

                                        DANH SÁCH ANH CHỊ PHỤ TRÁCH

                                               NĂM HỌC: 2022 - 2023 

TT

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

LỚP  PHỤ TRÁCH

1

Hồ Vũ Uyên Phương

GVCN

6/1

2

Nguyễn Thị Duy Anh

GVCN

6/2

3

Nguyễn Thị Thu

GVCN

6/3

4

Nguyễn Thị Anh Đào

GVCN

6/4

5

Nguyễn Phạm Minh Trang

GVCN

7/1

6

Đinh Hữu Phúc

GVCN

7/2

7

Võ Thị Tú Hằng

GVCN

7/3

8

Võ Thị Phước

GVCN

8/1

9

Nguyễn Thị Thu Sương

GVCN

8/2

10

Võ Thị Hoàng Dung

GVCN

8/3

11

Nguyễn Nhật Tường Long

GVCN

9/1

12

Hồ Thị Huỳnh Trang

GVCN

9/2

13

Vương Thị Hồng Phượng

GVCN

9/3

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024