CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
TỔ NGOẠI NGỮ - CÔNG DÂN
   

                            DANH SÁCH GV TỔ NGOẠI NGỮ - CÔNG DÂN
                                           NĂM HỌC: 2022 - 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy môn

01

Trần Văn Hội

Tổ trưởng

 Công dân

02

Hồ Vũ Uyên Phương

GV

Ngoại ngữ 

03

Hồ Thị Huỳnh Trang

GV

 Ngoại ngữ 

04

Võ Thi Phước

GV

 Ngoại ngữ 

05

Trần Thị Yến

GV

Ngoại ngữ 

 

                            DANH SÁCH GV TỔ NGOẠI NGỮ - CÔNG DÂN
                                           NĂM HỌC: 2023 - 2024

STT

Họ và tên

Chức vụ

Dạy môn

01

Trần Văn Hội

Tổ trưởng

 Công dân

02

Hồ Vũ Uyên Phương

GV

Ngoại ngữ 

03

Hồ Thị Huỳnh Trang

GV

 Ngoại ngữ 

04

Võ Thi Phước

GV

 Ngoại ngữ 

05

Trần Thị Yến

GV

Ngoại ngữ 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024