CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
BGH TRƯỚC THÁNG 9/ 2021
   

01

- Nguyễn Chức

 HIỆU TRƯỞNG

- Chuyênmôn  : CĐSP  Lich Sử

02

- Võ Thành Lâm

P. HIỆU TRƯỞNG

- Chuyên môn : CĐSP  Toán

 

 

  

 

                                                               + BAN GIÁM HIỆU             

                            

                      

           img_0021_500         thay_lam_500_01

                    HIỆU TRƯỞNG : NGUYỄN CHỨC           PHÓ HIỆU TRƯỞNG :  VÕ THÀNH LÂM

                                         

                                                     p1040015_500_01

                                                                   TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI:
                                                                    
     TRẦN VĂN HỘI

                                                    + ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG TRONG TRƯỜNG :

                         img_0032_500_03

                                 LÊ THỊ PHƯƠNG TRÂM

          img_0040_500_05                          img_0048_500

                 LÊ ĐÌNH PHƯỜNG                                                         VÕ TẤN TÀI

         p1040266_500_01                           img_0026_500_02

                      LÊ MỘNG LÂN                                                   NGUYỄN THỊ THÚY DIỄMtiep_500_05

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024