CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
ĐẢNG VIÊN
   

                     DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ NĂM HỌC: 2022 - 2023 

TT

HỌ VÀ TÊN GV

Chức vụ

1

Trần Đăng Quý

Bí thư chi bộ

2

Phan Ngọc Ánh 

Phó bí thư chi bộ

3

Lê Văn Danh

Chi Uỷ Viên

4

Võ Tấn Tài

Đảng viên

5

Trần Văn Hội

Đảng viên

6

Nguyễn Văn Toàn

Đảng viên

7

Vương Thị Hồng Phượng

Đảng viên

8

Nguyễn Thị Anh Đào 

Đảng viên

9

 Võ Duy Thắng

Đảng viên

10

Phan Thị Bích Lài

Đảng viên

11

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Đảng viên

12

Hồ Thị Huỳnh Trang

Đảng viên

13

Nguyễn Phạm Minh Trang

Đảng viên

14

Nguyễn Thị Duy Anh

Đảng viên

15

Nguyễn Thị Loan

Đảng viên

16

Nguyễn Quang Tuấn

Đảng viên

17

Trần Thị Yến

Đảng viên

18

Nguyễn Thị Lý

Đảng viên
                     DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ NĂM HỌC: 2023 - 2024 

TT

HỌ VÀ TÊN GV

Chức vụ

1

Trần Đăng Quý

Bí thư chi bộ

2

Phan Ngọc Ánh 

Phó bí thư chi bộ

3

Lê Văn Danh

Chi Uỷ Viên

4

Võ Tấn Tài

Đảng viên

5

Trần Văn Hội

Đảng viên

6

Nguyễn Văn Toàn

Đảng viên

7

Vương Thị Hồng Phượng

Đảng viên

8

Nguyễn Thị Anh Đào 

Đảng viên

9

 Võ Duy Thắng

Đảng viên

10

Phan Thị Bích Lài

Đảng viên

11

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 

Đảng viên

12

Hồ Thị Huỳnh Trang

Đảng viên

13

Nguyễn Thị Duy Anh

Đảng viên

14

Nguyễn Thị Loan

Đảng viên

15

Nguyễn Quang Tuấn

Đảng viên

16

Trần Thị Yến

Đảng viên

17

Nguyễn Thị Lý

Đảng viên


KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024