CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
   

    CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN : VÕ THÀNH LÂM                                                      

                                thay_lam_500_02

 

                            PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN : PHAN TẤN ANH

                              ahn_500

                           TỔ TRƯỞNG NỮ CÔNG : NGUYỄN PHẠM MINH TRANG

                           nh_th_01

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024