Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 - NĂM HỌC 2022-2023

(Áp dụng từ ngày 08/5/2023 đến 13/5/2023)

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Thứ hai

(08/5)

Kiểm tra học cuối học kỳ II môn: Sinh, Địa 9; Hóa, Lý 8.

Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ chuyên môn.

Kiểm tra học cuối học kỳ II môn: Văn, Tin 6,7.

Theo KH

 

GVBM, TCM

Thứ ba

(09/5)

Kiểm tra học cuối học kỳ II môn: Ngữ Văn 8,9.

 

Theo KH

 

   Thứ tư

(10/5)

Kiểm tra học cuối học kỳ II môn: Anh, LS-ĐL 6; KHTN, CN 7.

13h30: Kiểm tra kỹ năng nói Tiếng anh 6.

Theo KH

 

Thứ năm

(11/5)

Kiểm tra học cuối học kỳ II môn: Hóa, CD 9; Lý, Anh 8.

13h30: Kiểm tra kỹ năng nói Tiếng anh 8.

Theo KH

 

Thứ sáu

(12/5)

Kiểm tra học cuối học kỳ II môn: KHTN, CN 6; Tiếng Anh, CD 7.

13h30: Kiểm tra kỹ năng nói Tiếng anh 7.

Theo KH

 

Thứ bảy

(13/5)

Kiểm tra học cuối học kỳ II môn: Tiếng Anh, Lý 9; Sinh, Sử 8.

13h30: Kiểm tra kỹ năng nói Tiếng anh 9.

Theo KH

 

Chủ nhật

()

 

 

 

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

 

Nơi nhận:                                                           

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

- BGH;                                                                         

- Chuyên môn;                                                                                 

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2022 - 2023 (15-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2022 - 2023 (15-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2022 - 2023 (10-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2022 - 2023 (02-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2022 - 2023 (26-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2022 - 2023 (18-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2022 - 2023 (13-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2022 - 2023 (05-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19B NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18B NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023