CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024  

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11- NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày13/11 /2023 đến   18/11 /2023)

 

Tuần

11

2023-2024

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

(13/11)

Chào cờ đầu tuần: Hoạt động chào mừng 20/11, Quán triệt tinh thần 20/11 trong học sinh.

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường.

Làm và hoàn thành báo tập  (13-15/11)

Tặng cây xanh trang trí thư viện (13-15/11)

Bồi dưỡng HS giỏi đợt II (cả tuần)

Tổng hợp đơn đăng ký học thêm lớp 9.

TPT, GVCN,HS.

GVBM.

GVCN,HS

Theo KH

GVBD

GVCN9

 

Thứ ba

(14/11)

Dạy học bình thường

 

Dạy học bình thường

 

GVBM

 

 

   Thứ tư

(15/11)

Dạy học bình thường

Gửi giấy mời 20/11.

Kiểm tra PCGD tại PGD

Dạy học bình thường.

 

 

GVBM

VT, PH

CBPC, HT

 

Thứ năm

(16/11)

Dạy học bình thường

Nộp báo tập về TPT.

13h30: Hội thi “Rung chuông vàng”  học sinh khối 8.

15h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn.

GVBM

GVCN

Theo KH

Tổ CM

 

Thứ sáu

(17/11)

Dạy học bình thường

Dự tuyên dương khen thưởng tại PGD.

Dự tổng kết Quốc phòng- Quân sự tại xã

Dạy học bình thường

Chấm báo tập

GVBM.

HT,PHT

CTCĐ

BGK

 

Thứ bảy

(18/11)

Dạy học bình thường.

Tiết SHL: Tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam theo lớp.

Dự sinh hoạt kỷ niệm ngày NGVN với Hội cựu giáo chức xã

Trang trí cho sinh hoạt 20/11

Lao động chuẩn bị cho 20/11

GVBM

 GVCN, HS, PH

BGH,CTCĐ

VTM

Ban LĐ

 

Chủ nhật

(19/11)

 

 

 

 

             

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

 

Nơi nhận:                                                    

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

 - BGH;                                                                         

 - Chuyên môn;                                                                                  

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023