CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10- NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày 06/11/2023 đến 11/11/2023)

Tuần

10

2023-2024

 

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

(06/11)

Chào cờ đầu tuần: Phát động phong trào Báo Đội, Tổng kết HKPĐ.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra giữa kỳ I môn: Tiết 3: Hóa 9; Tiết 4: Toán 6,7,8; Địa 9.

Dạy học bình thường.

Bồi dưỡng HSG Khối 9 4 môn đợt II (cả tuần)

HS lớp 9 làm đơn tự nguyện xin học thêm (ngày 6-8/11)

 

TPT, GVCN,HS

GVBM

Theo KH

GVBD

 

Thứ ba

(07/11)

Dạy học bình thường

Dạy học bình thường.

14h00: GV nam, Tổ VP chuyển phòng Thiết bị.

GVBM

GV Nam, TVP.

 

   Thứ tư

(08/11)

Dạy học bình thường

Kiểm tra giữa kỳ I môn: Tiết 1,2: Văn 6,7,8,9. 

Dạy TKB sáng thứ 5 ngày 09/11

GVBM

Theo KH

 

Thứ năm

(09/11)

Sinh hoạt cụm CM số 4:

PCT: Toán, KHTN(Lý, Sinh), Nghệ thuật (MT); PBC: Văn, Anh, LS&ĐL(Địa), GDTC, KHTN(Hóa).

 

GVBM

 

Thứ sáu

(10/11)

Dạy học bình thường

Thi đẩy gậy

Dạy học bình thường

GVBM

HS,GVTD

 

Thứ bảy

(11/11)

Dạy học bình thường.

Thi cầu lông tại huyện.

 

Dạy học bình thường

 

GVBM

Theo KH

 

 

Chủ nhật

(12/11)

Thi cầu lông tại huyện.

 

 

 

               

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

 

Nơi nhận:                                                    

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

 - BGH;                                                                         

 - Chuyên môn;                                                                                  

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023