CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 9 - NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày 30/10/2023 đến 04/11/2023)

Tuần

9

2023-2024

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

(30/10)

Chào cờ đầu tuần: Chào cờ đầu tháng 11. Phát động phog trào báo Đội.

Dạy học bình thường.

9h30:HọpBGH+CTCĐ+TPT.

Dạy học bình thường.

- Dạy bồi dưỡng HS giỏi đượt II.

- Làm hồ sơ KĐCL (Cả tuần)

HĐSP

GVBM

Theo KH

GVBD

Nhóm trưởng KĐ

 

Thứ ba

(31/10)

Dạy học bình thường.

Kiểm tra giữa kỳ I:

+ Tiết 2: GDCD khối 6,7,8,9.

+ Tiết 3,4: Tiếng Anh 6,7,8; Toán 9.

Tham gia tập huấn tại huyện (2 ngày)

Dạy bù sáng thứ 2 (Dạy 3 tiết không chào cờ).

 

GVBM

Theo KH

TPT

GVBM

 

 

 

 

   Thứ tư

(01/11)

Dạy học bình thường.

Họp Ban đại diện CMHS

Dạy học bình thường

GVBM.

BGH+CĐ+CMHS

 

Thứ năm

(02/11)

Dạy học bình thường.

Kiểm tra giữa kỳ I:

+ Tiết 3,4: LS-ĐL 6,7,8

+ Tiết 3,4: Sử- Sinh 9

14h00: Họp Hội đồng sư phạm tháng 11.

GVBM

Theo KH

HĐSP

 

Thứ sáu

(03/11)

Dạy học bình thường.

Dạy học bình thường.

GVBM

 

Thứ bảy

(04/11)

Dạy học bình thường

Kiểm tra giữa kỳ I:

+ Tiết 3,4: KHTN 6,7,8.

+ Tiết 3,4: Tiếng Anh, Lý 9

Dạy học bình thường.

GVBM

Theo KH

 

 

Chủ nhật

(05/11)

 

 

 

 

             

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

 

Nơi nhận:                                                    

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

 - BGH;                                                                         

 - Chuyên môn;                                                                                  

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023