CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024  

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 8 - NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày 23/10/2023 đến 28/10/2023)

Tuần

8

2023-2024

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

(23/10)

Chào cờ đầu tuần: Triển khai kế hoạch chăm sóc bồn hoa.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra giữa học kỳ I (cả tuần)

Kiểm tra tiêu chuẩn 1

Dạy học bình thường.

Bồi dưỡng HS giỏi 9 đợt 2 (cả tuần)

KT tiêu chuẩn 2

TPT,HS,GVCN

GVCN, TPT

GVBM

Theo KH

Thầy Toàn- HT.

GVBD

Thầy Ánh-HT

 

Thứ ba

(24/10)

Dạy học bình thường.

Chấm thi HS giỏi đợt 1 tại PGD.

Kiểm tra Tiêu chuẩn 3

Dạy học bình thường.

Kiểm tra tiêu chuẩn 4

GVBM

Phượng (Hóa)

Thầy Tài-HT.

Thầy Hội- HT.

 

   Thứ tư

(25/10)

Dạy học bình thường.

Trực báo HT tại PGD.

Khám tật khúc xạ về mắt

Dạy học bình thường.

Kiểm tra tiêu chuẩn 5

 

GVBM

HT

Y tế Tỉnh- HS, KT

Thầy Danh- HT

 

Thứ năm

(26/10)

Dạy học bình thường

13h30- 15h00: Họp chi bộ.

15h00- 17h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn

GVBM

ĐV

Tổ CM

 

Thứ sáu

(27/10)

Dạy học bình thường.

Dạy học bình thường.

Đón kiểm tra KĐCL của PGD

 

GVBM

Theo PC

 

 

Thứ bảy

(28/10)

Dạy học bình thường

Tổng kết tuần 8.

Thi cờ vua cụm tại Phan Bội Châu

 

GVBM

GVCN

TPT,HS

HS,GVTD

 

Chủ nhật

(29/10)

Thi đẩy gậy cụm tại Phan Bội Châu

 

HS,GVTD

 

             

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

 

Nơi nhận:                                                    

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

 - BGH;                                                                          

 - Chuyên môn;                                                                                 

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023