CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024  

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 7- NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày 16/10/2023 đến  21/10/2022)

Tuần

7

2023-2024

 

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

(16/10)

Chào cờ: Sinh hoạt 20/10 trong học sinh.

Dạy học bình thường.

Bộ GDĐT kiểm tra PGD Thăng Bình (16-20/10)

Dạy học bình thường.

Bồi dưỡng HS giỏi.

Hoàn thành HSKĐ, TC (Cả tuần).

Hoàn thành Đề KT giữa kỳ I về chuyên môn

 

NC, TPT, GVCN, HS

GVBM

GVBD

Theo KH

 

Thứ ba

(17/10)

Dạy học bình thường.

13h30-15h00: Đại hội Liên Đội

15h00: Chuẩn bị cho thi HS giỏi lớp 9 đợt I.

GVBM

Theo KH

BGH, GVBD

 

   Thứ tư

(18/10)

Dạy học bình thường

Thi học sinh giỏi lớp 9 đợt I  (Toán - Văn)

TTCM nộp báo cáo tháng 10 cho HT

Hoàn thành các BC về PGD

Dạy học bình thường.

Thi học sinh giỏi lớp 9 đợt I (Anh - Lý)

GVBM

GVBD, HS

 

TTCM

 

VT

 

Thứ năm

(19/10)

Dạy học bình thường.

Thi học sinh giỏi lớp 9 đợt I (Hóa)

13h30: Tổ chức Sinh hoạt 20/10.

GVBM

GVBD, HS

HĐSP

 

Thứ sáu

(20/10)

Dạy học bình thường.

 

Dạy học bình thường

GVBM

 

Thứ bảy

(21/10)

Dạy học bình thường.

Thi bóng bàn học sinh tại huyện (THPT Thái Phiên)

Dạy học bình thường

GVBM

GVTD,HS

 

 

Chủ nhật

(22/10)

 

 

 

 

               

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

 

Nơi nhận:                                                    

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

 - BGH;                                                                         

 - Chuyên môn;                                                                                  

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2022 - 2023 (29-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023