CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024  

UBND HUYỆN THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 16 - NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày18/12/2023 đến 23/12/2023) 

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

(18/12)

Chào cờ đầu tuần: Sinh hoạt kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Ôn tập học kỳ I.

Kiểm tra học kỳ I các môn: NT, GDTC, GDĐP, theo tiết học.

Ôn tập học kỳ I.

Bồi dưỡng hs giỏi khối 9

 

TPT, GVCN, HS

Tổ KHXH

GVBM

GVBD

 

Thứ ba

(19/12)

Ôn tập học kỳ I.

 

13h30: Tập huấn chuyên môn MT: LTK; ÂN: LQĐ; GDTC: PGD.

GVBM

GV MT, ÂN, GDTC

 

   Thứ tư

(20/12)

Kiểm tra học kỳ I môn HĐTN,HN.

Ôn tập học kỳ I.

Tập huấn chuyên môn HĐTN, HN

Kiểm tra học kỳ I môn GDTC

GVBM

PHT, TPT

GVBM

 

Thứ năm

(21/12)

Ôn tập học kỳ I.

Dự tổng kết đảng bộ xã Bình Tú

14h00: Sinh hoạt tổ chuyên môn

GVBM

ĐV

Tổ CM

 

Thứ sáu

(22/12)

Ôn tập học kỳ I.

Kiểm tra học kỳ I môn GDTC

GVBM

GVTD

 

Thứ bảy

(23/12)

Ôn tập học kỳ I.

Kiểm tra học kỳ I môn GDTC

GVBM

GVTD

 

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

Nơi nhận:                                                    

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

 - BGH;                                                                          

 - Chuyên môn;                                                                                 

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024 (14-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024