CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024  

UBND HUYỆN THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 15 - NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày 11/12/2023 đến  16/12/2023)

 

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

(11/12)

Chào cờ đầu tuần: Mỗi tuần 1 câu chuyện.

Ôn tập cuối học kỳ I.

 

Ôn tập học kỳ I

Dạy bồi dưỡng khối 9

16h00- 17h00: Họp tổ chuyên môn: Phân công ra đề cho KT học kỳ I, Báo cáo chuyên đề.

TPT, GVCN, HS

GVBM

GVBD

Tổ CM

 

Thứ ba

(12/12)

Ôn tập cuối  học kỳ I.

Tập huấn môn KHTN tại PGD

Ôn tập học kỳ I

 

GVBM

GV KHTN

GVTD

 

   Thứ tư

(13/12)

Ôn tập cuối học kỳ I

Tập huấn môn Ngữ Văn tại PGD

Ôn tập học kỳ I

 

GVBM

GV NV

 

 

Thứ năm

(14/12)

Ôn tập cuối học kỳ I

Tập huấn môn Toán: PGD; môn CN: HTK; môn CD: LTK.

GVBM

GV môn Toán, CN, CD

 

Thứ sáu

(15/12)

Ôn tập h cuối học kỳ I

Tập huấn môn LS-ĐL: LQĐ; môn Tin: NDH.

 

Ôn tập học kỳ I

Hạn cuối nộp đề KT cuối học kỳ I về PHT.

 

GVBM

GV LS-ĐL,Tin

GVTD.

TTCM.

 

Thứ bảy

(16/12)

Ôn tập học kỳ I

Tổng kết tuần 15

Tập huấn môn Tiếng Anh: PGD

Ôn tập học kỳ I

 

GVBM

TPT, HS

GV T.Anh

GVTD

 

Chủ nhật

(17/12)

 

 

 

 

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

 

Nơi nhận:                                                    

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

 - BGH;                                                                         

 - Chuyên môn;                                                                                 

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024