CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024  

UBND HUYỆN THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 - NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày 04/12 /2023 đến 09/12/2023)

 

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Ghi chú

Thứ hai

(04/12)

Chào cờ đầu tuần: Mỗi tuần 1 câu chuyện.

Dạy học bình thường.

Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ chuyên môn tổ Toán –Tin; KHTN, KHXH.

Dọn vệ sinh các phòng bộ môn.

Tham mưu với UBND xã đón KĐCL.

Dạy học bình thường

Bồi dưỡng HS giỏi 4 môn khối 9 (cả tuần)

Lao động dọn vệ sinh phòng học: quét mạng nhện, lau chùi bàn ghế, ô cửa kính….

TPT, GVCN, HS

GVBM

BGH

NV, VP.

HT

GVBD

GVCN, HS

 

Thứ ba

(05/12)

Dạy học bình thường.

Kiểm tra hồ sơ cá nhân, tổ chuyên môn tổ CD-NN; NK, VP.

Gửi giấy mời UBND xã, PGD đón KĐCL.

Dạy học bình thường.

GV nam, phụ huynh lao động dọn vệ sinh khu vực trước cổng trường.

GVBM

BGH

VT

GVNam.

 

   Thứ tư

(06/12)

Dạy học bình thường.

Kiểm tra VS các phòng bộ môn.

Lao động dọn vệ sinh phòng học: quét mạng nhện, lau chùi bàn ghế, ô cửa kính…

13h30: Kiểm điểm đảng viên cuối năm.

GVBM

BGH

GVCN, HS

Đảng viên.

 

Thứ năm

(07/12)

Dạy học bình thường.

Kiểm tra lại các nội dung liên quan để đón kiểm tra đánh giá ngoài.

Dạy bù GDTC chiều thứ 4 (ngày 06/12/2023)

Chuẩn bị, trang trí đón kiểm định chất lượng, trường chuẩn Quốc gia.

Lao động dọn vệ sinh theo phân công.

GVBM.

HT

Tổ VP, VTM.

 

Ban LĐ, HS

 

Thứ sáu

(08/12)

Dạy học bình thường.

Đón Sở GD về đánh giá ngoài kiểm định chất lượng, trường chuẩn Quốc gia.

Dạy học bình thường.

GVBM

Theo phân công.

 

Thứ bảy

(09/12)

Dạy học bình thường.

Dạy học bình thường.

GVBM

 

          (Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan

Nơi nhận:                                                     

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

 - BGH;                                                                         

 - Chuyên môn;                                                                                 

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024 (14-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024