CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024  

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc   lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số       /KH-LTK                                  

              Bình Tú, ngày      tháng 11  năm 2023

 

                          KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2023
1.    Công tác trọng tâm:

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); tổ chức Lễ Tuyên dương-Khen thưởng năm học 2022-2023;

- Kiểm tra giữa học kỳ I;

- Bồi dưỡng HSG đợt II khối 9, tuyển sinh đội tuyển học sinh giỏi khối 6,7,8;

- Tổ chức dạy thêm cho khối 9 để nâng cao chất lượng thi tuyển 10.

- Đón Huyện kiểm tra công tác PCGD THCS;

- Thi GV dạy giỏi cấp huyện năm học 2023-2024;

- Có kế hoạch cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM của học sinh cấp trường;

- Sinh hoạt cụm chuyên môn lần 1;

- Hội thi làm báo tập chào mừng 20/11;

- Tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” học sinh khối 8,9;

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng chuẩn bị đón kiểm tra đánh giá ngoài của SGD;

- Phát động phong trào mỗi lớp tặng 01 chậu hoa cho thư viện xanh; chăm sóc bồn hoa theo phân công;

- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch;

- Tham gia các cuộc thi cấp trên tổ chức;

- Tham gia thi đấu bóng chuyền nam, nữ tại cụm số 4; tham gia dự thi cờ vua, đẩy gậy cấp huyện;

- Chuyển phòng thiết bị dùng chung.

- Tham gia dự thi cầu lông tại huyện do Công đoàn ngành tổ chức.

- Thực hiện chuyển xếp lương theo thông tư 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ nội vụ.

  1. 2.    Lịch công tác cụ thể:

Thời gian

                        Nội dung công việc

Người TH

30/10

Chào cờ đầu tháng

Liên đội

31/10-01/11

Tập huấn công tác Đội tại huyện

Yến

30/10-07/11

Kiểm tra giữa học kỳ I.

CM

30/10- 10/11

Phát động phong trào tặng 01 chậu hoa cho thư viện xanh.

TV, HS

04-10/11

Thực hiện chuyển xếp lương theo thông tư 02.

BGH-KT

01-30/11

Thực hiện chăm sóc bồn hoa theo phân công.

Theo KH

02/11

Họp HĐSP.

Hạn cuối đăng ký GV dạy giỏi cấp huyện.

HĐSP

PHT,VT

03-04/11

Nộp tờ trình phổ cập về PGD.

VT

06-08/11

Hoàn thành đăng ký HS lớp 9 tham gia học  thêm.

PHT, GVCN 9

07/11

Chuyển phòng thiết bị dùng chung

GV nam, Tổ VP.

09/11

Sinh hoạt cụm chuyên môn lần 1 tại PCT: Toán, KHTN(Lý, Sinh), Nghệ thuật (MT); PBC: Văn, Anh, LS&ĐL(Địa), GDTC, KHTN(Hóa).

Theo KH

07-11/11

PGD Kiểm tra chuyên ngành một số trường THCS.

PGD

07-30/11

Kiểm tra toàn diện các hoạt động nhà trường.

Ban KTNB

10/11

Thi đẩy gậy cấp huyện.

HS, GVTD

10-14/11

Kiểm điểm đảng viên cuối năm.

Đảng viên

10-15/11

Thi làm báo tập chào mừng 20/11.

Ban HĐNGLL

10-26/11

Tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” khối 8,9

Ban HĐNGLL

11,12/11

Thi cầu lông tại huyện.

Theo KH

15/11

Thi cờ vua cấp huyện.

HS, GVTD

15-17/11

Dự Tổ chức Kỷ niệm 41 năm Ngày NGVN (20/11/1982-20/11/2023) và Tuyên dương khen thưởng năm học 2022-2023 tại  PGD.

BGH

16,23/11

Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Tổ CM

17/11

Chiều dạy bù TKB thứ 5 (09/11)

GVBM

18/11

TTCM nộp báo cáo tháng 11

Tiết 4: Khối 6,7; tiết 5: Khối 8,9:  Sinh hoạt 20/11 tại lớp.

TTCM

GVCN, HS

20/11

Tổ chức sinh hoạt ngày NGVN trong HS – GV, tuyên dương khen thưởng.

Theo KH

21-30/11

Thi GV dạy giỏi cấp huyện.

Theo KH

15-24/11

Đón kiểm tra phổ cập THCS

HT, CBPC

21-30/11

Tổ chức dạy thêm học sinh khối 9

Theo KH

25,26/11

Tham gia thi đấu bóng chuyền nam, nữ cụm số 4

Theo KH

29/11

Trực báo Hiệu trưởng.

HT

30/11

Họp HĐSP tháng 12

HĐSP

  Trên đây là kế hoạch công tác tháng 11 năm 2023 đề nghị các bộ phận công tác, các tổ chuyên môn triển khai thực hiện. Những công tác đột xuất nhà trường thông báo cụ thể trên lịch công tác chung hằng tuần./.

 

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Thăng Bình ( Để báo cáo);

-  PHT, Đoàn thể (thực hiện);

- 6 Tổ trưởng ( thực hiện);                                                                                         

- Lưu VT..      

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024 (14-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024