CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024  

PHÒNG GD-ĐT HUYỆN THĂNG BÌNH

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc   lập - Tự do - Hạnh phúC 

Số       /KH-LTK                                  

Bình Tú, ngày      tháng 10  năm 2023

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023

 

1. Công tác trọng tâm:

           - Sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp PNVN 20/10, Ngày Bác Hồ gởi thư lần cuối cùng cho ngành GD 15/10;

            - Tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện đợt 1 (5 môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh);

- Tự kiểm tra công tác phổ cập giáo dục hoàn chỉnh hồ sơ;

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường;

- Tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông, Tập huấn kỹ năng PCCC.

- Tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

- Tham gia Hội khỏe ở cụm số 4.

- Đại hội Liên đội.

- Đề nghị công nhận cơ quan văn hóa.

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập đề nghị huyện kiểm tra.

- Nhập dữ liệu lên hệ thống phần mền của BGD.

- Phòng GDĐT kiểm tra chuyên ngành một số trường.

- Tham gia cuộc thi hùng biện Câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật".

- Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Thầy Tuấn, Cô Sương.

- Đăng ký thi đua đầu năm về PGD.

- Thực hiện chương trình khúc xạ học đường do quỹ Thiện Tâm tài trợ.

         -  Tham gia sinh hoạt lần I  Cụm chuyên môn nghiệp vụ;

          - Tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi 6,7; danh sách phụ đạo học sinh lớp 9.

          - Tham gia giám sát công trình nâng cấp, sửa chữa khu giáo dục thể chất.

          - Gửi tờ trình cho PGD đề nghị công tác kiểm định chất lượng, trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2.

          - Lập kế hoạch cho hội thi trưng bày sản phẩm dạy học cấp trường.

2.  Lịch công tác cụ thể:

Thời gian

                        Nội dung công việc

Người TH

01-20/10

- Nhập dữ liệu lên hệ thống phần mền của BGD.

VT

02/10

- Tổ chức tuyên truyền về An toàn giao thông, Tập huấn kỹ năng PCCC

BGH, Theo kế hoạch.

04/10

- Tổ chức khai mạc Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời; Khai mạc Hội khỏe phù đổng cấp trường.

Theo KH

05/10

-  Họp hội đồng sư phạm

HĐSP

02-30/10

- Kiểm tra  toàn diện GV, HS.

Ban KTNB

05-10/10

- Đăng ký công tác thi đua đầu năm về PGD

HT,VT

06,07/10

- Tổ chức thi điền kinh cấp trường

Ban HĐNG

5-30/10

- Kiểm tra nề nếp, chuyên ngành một số trường THCS

PGD

10,11/10

- Thi cầu lông tại huyện.

HS, GVTD

12,13/10

- Thi bóng bàn tại huyện.

HS, GVTD

12/10

- Tham gia cuộc thi hùng biện Câu chuyện tình huống đạo đức và pháp luật”.

HS, GVBD

14/10

- Đại hội Liên đội

Yến, GVCN, HS, ĐB

07-14/10

- Hoàn thành việc xác nhận GĐVH

- Gởi hồ sơ công nhận Cơ quan văn hóa

CBVC

VT

07-23/10

- Hoàn thành tự kiểm tra PCGD

- Gởi tờ trình đề nghị kiểm tra về huyện.

Ban PCGD

VT

15-30/10

- Tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi 6,7; danh sách phụ đạo học sinh lớp 9.

GVBM,TTCM, PHT

12,26/10

- Sinh hoạt Tổ chuyên môn

Tổ CM

18-19/10

- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện đợt 1

- Theo KH

19/10

- Sinh hoạt ngày thành lập Hội LHPNVN

NC

20/10

-  Hoàn thành báo cáo tháng

- Hoàn thành báo cáo nâng cấp sửa chữa 2023

VT

HT

23-24/10

- Tham gia chấm thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện đợt 1

- Theo QĐ

22,23/10

-  Thi bóng chuyền nam, nữ ở cụm.

- Theo KH

25/10

- Khám khúc xạ học đường cho HS toàn trường.

- Theo KH

25/10

- Trực báo HT.

HT

25-30/10

- Lập kế hoạch cho hội thi trưng bày sản phẩm dạy học cấp trường.

 

28,29/10

-  Thi cờ vua, đẩy gậy ở cụm

Theo KH

30/10

-  Chào cờ đầu tháng, triển khai hoạt động tháng 11.

Ban HĐNGLL, HĐSP

  Trên đây là kế hoạch công tác tháng 10 năm 2023 đề nghị các bộ phận công tác, các tổ chuyên môn triển khai thực hiện. Những công tác đột xuất nhà trường thông báo cụ thể trên lịch công tác chung hằng tuần./.

 

   Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Thăng Bình ( Để báo cáo);

-  PHT, Đoàn thể ( thực hiện);

- 6 Tổ trưởng ( thực hiện);                                                                                        

- Lưu VT, VP.                                                                                                   

                                                                                                             Trần Đăng Quý                                                                                   

                   

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024 (14-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023 (01-12-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2023 - 2024 (25-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2023 - 2024 (17-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 10 NĂM HỌC 2023 - 2024 (06-11-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 09 NĂM HỌC 2023 - 2024 (28-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 08 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 07 NĂM HỌC 2023 - 2024 (21-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 06 NĂM HỌC 2023 - 2024 (07-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 04 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 05 NĂM HỌC 2023 - 2024 (04-10-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024