CHÀO MỪNG 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/03/1932 - 26/03/2023) ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
Giáo án
  KHBD SINH HOẠT CỤM: Tiết 47, Hóa 9 : AXETYLEN  

Xem nội dung kế hoạch bài dạy sinh hoạt Cụm chuyên môn tiết 47, môn Hóa học 9 năm học 2020-2021 bài Axetylen tại đây

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2022 - 2023
DANH DÁCH HS ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 - 2023

DANH DÁCH HS ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

STT

Họ và tên thí sinh

SBD

Nữ

Ng.sinh

Lớp

Môn thi

Điểm

Vị thứ

Xếp giải

1

Hồ Tấn Trường

052

 

16/01/2008

9.2

Hóa học

12.25

20

KK

2

Nguyễn Thị Phương Giang

004

x

30/07/2008

9.3

Hóa học

11.625

23

KK

3

Hồ Tấn Hậu

014

 

20/01/2008

9/2

Vật Lý

12.25

18

KK

4

Trần Nhân Tài

045

 

23/05/2008

9/3

Vật Lý

10.0

24

KK

5

Nguyễn Tấn Lào

029

 

19/1/2008

9.3

Toán

12.75

9

Ba

6

Đỗ Nguyên Khoa

023

 

07/10/2008

9.2

Toán

12.0

12

Ba

7

Hồ Văn Diệp

006

 

18/02/2008

9.1

Toán

10.0

21

KK

8

Nguyễn Thị Anh Thư

044

x

08/02/2008

9.3

Ngữ Văn

6.75

24

KK

9

Nguyễn Duy Vân Khanh

013

 

05/10/2008

9.2

Tiếng Anh

7.4

19

KK

10

Phan Thị Diệu Vy

054

x

26/01/2008

9.2

Tiếng Anh

6.4

27

KK

11

Trương Thị Ánh Ly

93

x

02/03/2008

 

 

Sử

4.5

14

KK

12

Hồ Văn Diệp

202

 

18/2/2008

 

Tin

13,75

9

BA

 

Học sinh giỏi 2015-2016
Học sinh giỏi 2016-2017