Chào mừng quý phụ huynh - học sinh đã đến với website của Trường THCS Lý Thường Kiệt ***
 
Điện thoại: 02353. 873 176
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
Tư liệu
  CÁN BỘ VIÊN CHỨC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018  

NGUYỄN CHỨC

01/01/1962

Hiệu trưởng

Bí thư Chi bộ

 

 

 

CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NĂM HỌC 2017-2018

 

 

 

VÕ THÀNH LÂM

01/01/1963

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

 

 

TRẦN VĂN HỘI

01/01/1970

Phó Bí thư Chi bộ

Giáo viên TPT Đội

 

 

NGUYỄN THỊ TIẾP

12/04/1967

Tổ trưởng Toán - Tin

Giáo viên: Toán

 

          

PHAN NGỌC ÁNH

10/02/1981

Giáo viên: Toán

 

 

NGUYỄN THU SƯƠNG

            04/01/1987

Bí thư Chi đoàn

        Giáo viên: Tin

 

 

VÕ DUY THẮNG

16/03/1981

Giáo viên: Toán

 

 

NGUYỄN HOÀNG HOANH

02/10/1958

Giáo viên : Toán

 

 

PHAN T BÍCH LÀI

16/10/1980

Giáo viên: Toán

 

 

LÊ MỘNG LÂN

08/03/1961

Tổ trưởng: NN- N- MT

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

NG. THỊ. ÁNH NGUYỆT

01/01/1982

Tổ phó Toán – Tin

Giáo viên Tin học

 

 

HỒ VŨ UYÊN PHƯƠNG

31/03/1979

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

HỒ THỊ HUỲNH TRANG

11/08/1978

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

VÕ THỊ PHƯỚC

01/01/1976

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

NG. THỊ DUY ANH

16/08/1984

Giáo viên Mỹ thuật

 

 

NG. PH. MINH TRANG

16/03/1979

Tổ phó NN-N-MT

Giáo viên Âm nhạc

 

 

NGUYỄN THỊ THU

08/05/1977

Giáo viên Âm nhạc

 

 

LÊ THỊ PHƯƠNG TRÂM

10/02/1965

Tổ trưởng Văn- Sử

Giáo viên  Văn

 

 

VÕ THỊ PHƯỢNG

26/05/1968

Giáo viên Văn

 

 

VŨ THỊ HÀ

15/05/1963

Giáo viên Văn

 

 

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

15/08/1987

Giáo viên Văn

 

 

NGUYỄN VĂN TOÀN

20/08/1970

Tổ phó Văn – Sử

Giáo viên Lịch sử

 

 

 

NGUYỄN THỊ LOAN

10/11/1980

Giáo viên Văn

 

LÊ ĐÌNH PHƯỜNG

31/12/1962

Tổ trưởng Lý- Hóa- Sinh

Giáo viên Vật Lý

 

 

DƯƠNG T. THẢO LY

18/08/1983

Giáo viên Lịch sử

 

 

PHAN TẤN ANH

01/01/1960

Giáo viên Vật lý

 

 

HỒ THỊ ANH VŨ

11/03/1967

Giáo viên Vật lý

 

 

ĐINH HỮU PHÚC

20/04/1969

Giáo viên Vật lý

 

 

LÊ THỊ HỒNG

06/06/1964

Giáo viên Hóa học

 

 

NGUYỄN T. ANH ĐÀO

27/09/1979

Giáo viên Hóa học

 

 

V. T. HỒNG PHƯỢNG

24/10/1980

Phó chủ tịch Công đoàn

Giáo viên Hóa học

 

 

TRẦN THỊ THU HIỀN

01/01/1970

Tổ phó Lý Hóa Sinh

Giáo viên Sinh học

 

 

LÊ THỊ NHẠN

10/10/1976

Giáo viên Sinh học

 

 

 

VÕ TẤN TÀI

01/12/1964

Tổ trưởng TD-Địa- CD

Giáo viên Thể dục

 

VÕ THỊ TÚ HẰNG

30/01/1985

Giáo viên Công nghệ

 

 

NGUYỄN THỊ ĐÂY

05/02/1965

Giáo viên Thể dục

 

 

VÕ THỊ THU PHƯỢNG

20/08/1969

Giáo viên Thể dục

 

 

NGUYỄN VĂN HÀ

27/05/1966

Giáo viên GDCD

 

 

TRÀ VĂN TOẠI

08/02/1960

Giáo viên Địa lý

 

 

VÕ THỊ LIÊN

05/10/1968

Tổ phó TD- Địa- CD

Giáo viên Địa lý

 

 

NGUYỄN THỊ TĂNG

12/11/1966

Giáo viên Địa lý

 

 

TRẦN THỊ NHẠN

20/10/1965

Tổ trưởng Văn phòng

Nhân viên Thư viện

 

 

 

VÕ HƯNG NHÂN

22/12/1968

Tổ phó Văn phòng

Nhân viên Kế toán

 

PHAN THƯỞNG

19/05/1965

Nhân viên Bảo vệ

 

 

 

                              

 

                              

 

 

HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017
Học sinh giỏi 2012-2013

TT

Họ và tên

Lớp

Giải Huyện

Giải Tỉnh

1

Trà Thị Nhật Mẫn

 

Nhì/ Toán, Nhì/Hóa

 

2

Võ Phan Thanh Hương

 

Ba/Toán, Nhì/ Anh

 

3

Võ Thị Hồng Vân

 

Nhì/Văn

 

4

Võ Hoài Thi

 

Nhì/ Văn

 

5

Nguyễn Thị Mỹ Diệp

 

Ba/Văn

 

6

Trương Phạm Anh Thư

 

Ba/Văn

 

7

Nguyễn Hồ Hoàng Thảo Ly

 

Ba/Lý

 

8

Hồ Trung Quân

 

Ba/Lý

 

9

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Nhì/Hóa

 

10

Ngô Tấn Thủy Tiên

 

Ba/Anh

 

11

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

Kh.khích/Anh

 

12

Nguyễn Thị Thanh Tuyên

 

Ba/Anh

 

13

Ngô Thị Minh Tiên

 

Ba/ Anh

 

Xếp thứ 16 toàn đoàn

Học sinh giỏi 2013-2014

TT

Họ và tên

Lớp

Giải Huyện

Giải Tỉnh

1

Kiều Viết Hậu

9.1

KK/Toán

 

2

 Nguyễn Trung Hiếu

9.5

KK/Toán

 

3

Võ Công Huân

9.5

KK/Toán

 

4

Ngô Nhật Linh

9.2

Nhất/Toán

 

5

Kiều Viết Anh Tín

9.1

KK/Toán

 

6

Nguyễn Trung Hiếu

9.5

Ba/Lý

 

7

Võ Công Huân

9.5

KK/Lý

 

8

Phạm Thị Huệ

9.2

KK/Văn

 

9

Phan Thị Mỹ Linh

9.5

Nhì/Văn

 

10

Võ Thị Kim Nga

9.2

Nhì/Văn

 

11

Huỳnh Thị Phượng

9.3

KK/Văn

 

12

Nguyễn Thị Vĩnh Quỳnh

9.2

Ba/Văn

 

13

Trà Thị Thảo Hiền

9.4

KK/Anh

 

14

Võ Trọng Lĩnh

9.3

KK/Anh

 

15

Ngô Thị Tiền

9.4

Ba/Anh

 

Xếp thứ 20 toàn đoàn

Học sinh giỏi 2014 -2015

TT

Họ và tên

Lớp

Giải Huyện

Giải Tỉnh

1

Phan Thị Thanh Tuyền

9.2

Nhất/ Anh

Ba/Anh

2

Võ Thị Tú Vy

9.5

Nhì/Anh, KK/Văn

 

3

Nguyễn Lan Hương

9.2

Ba/ Anh, Ba/Toán

 

4

Trần Thị Kiều

9/5

Ba/Anh

 

5

Phan Thị Đoan Hậu

9/4

KK/Anh

 

6

Võ My My

9.4

Ba/ Văn, KK/Anh

 

7

Trà Thị Phước Hằng

9.1

KK/Văn

 

8

Phan Tấn Trung

9.5

Nhì/Hóa, Nhì/Toán

Ba/Hóa

9

Phan Thị Mỹ Huệ

9.2

Ba/ Hóa, Ba/Toán

 

10

Kiều Viết Hiển

9.3

KK/Hóa,

 

11

Võ Tuyết Sinh

9/4

Ba/Sử, KK/Hóa

 

12

Võ Thị Ngọc Ngà

9.5

Ba/Tin, KK/Lý

 

13

Kiều Thị Mỹ Hằng

9/3

KK/Toán

 

14

Nguyễn Thị Hiền

9.1

Nhì/sinh

KK/ Sinh

15

 Nguyễn Thị Minh Huyền

9.5

KK/Sinh, Nhì/Tin

 

16

Trần Quốc Cường

9.4

Nhì/  Sử

Ba/Sử

17

Thái Thị Hiền

9.2

Nhì/Đia

 

18

Võ Thị Kim Phương

9.4

Ba/ Đia

 

19

Trần Thị Nha Trang

8/4

Ba/ TTVH

 

20

Kiều Thị Kim Thoa

9/4

Nhì/Tin học

 

Xếp thứ 6 toàn đoàn

Học sinh giỏi 2015-2016

TT

Họ và tên

Lớp

Giải Huyện

Giải Tỉnh

1

Nguyễn Ngọc Hạnh

9/5

Nhì/ Toán, Nhì /Hóa                  

Nhì/ Hóa

2

Lê Thị Cẩm Tú

9/4

KK/ Toán,  KK/Tin                                       

 

 3

 Vũ Thị Hồng Nhung

9/3

 Ba/ Văn,   KK/Anh                                      

 

4

 Nguyễn Thị Việt Trinh

9/4

Nhì/ Anh, Ba/ Văn                      

 

5

 Phan Dương Tường Vy

9/1

 Ba/Sử,   KK/Anh , KK/Văn                                                                    

 

6

Nguyễn Thị Hồng Phúc

9/4

KK/Văn                      

 

7

Võ Thị Phương Thảo

9/4

Nhất/ Văn                  

Nhì/ văn

8

Phan Thị Thùy Trang

9/3

KK/Văn, KK/ Địa                                           

 

9

Ngô Thị Ngọc Trân

9/4

KK/Văn                    

 

10

Phan Tấn Thức

9/3

Ba/Hóa, Ba/ Lý                                                

 

11

Hà Nguyên Nhật

9/3

KK/Hóa, Nhì/ Lý                                             

 

12

 Nguyễn Hà Nguyên Hồng

9/3

 Nhì/ Anh                 

 

13

Trà Thị Dương

9/2

KK/Anh                    

 

14

Nguyễn Thị Thanh Hậu

9/5

Ba/ Địa, KK/Anh                                        

 

15

Nguyễn Thị Hàn Nuy

9/1

Nhất/ Sinh                 

KK/ sinh

16

Nguyễn Nhật Tín

9/4

Nhất/ Sinh                 

 

17

Võ Hạnh Đông

9/5

Ba/ Sinh                      

 

18

Nguyễn Thị Bích

9/1

KK/Sử                        

 

19

Huỳnh Thị Cúc

9/1

KK/Sử                       

 

20

Nguyễn Thị Hoàng Liên

9/3

KK/ Sử                      

 

21

Mai Thị Tình

9/3

KK/Địa                      

 

22

Võ Văn Anh Tài

8/4

Huy chương vàng/ Đẩy gậy

 

23

Phan Thị Kiều Trinh

9/5

Nhì/ Thi hùng biện ĐĐ PL

 

24

Lê Thị Cẩm Tú

9/4

KK/ Tin học trẻ không chuyên

 

25

Phan Thị Bách Hạ

8/4

Huy chương  đồng/ Điền kinh

 

Xếp thứ 4 toàn đoàn

Học sinh giỏi 2016-2017

 

 

TT

Họ và tên

Lớp

Giải Huyện

Giải Tỉnh

1

Phan Thị Thùy Trang

9/2

Nhì /Lý, Nhì/ Toán

Nhì/Lý

2

Hà Thị Hiền

9/4

 KK/Toán, KK/Anh, Nhì /Sinh

Ba/ Sinh

3

Võ Thị Quyền

9/5

Ba/ Văn,KK/ Tin, KK/ TH KC

 

4

Nguyễn Anh Bin

9/2

Ba/Hóa,  Ba/Lý

 

5

Nguyễn Vũ Nhật Lan

9/1

KK/ Anh, Ba/ Văn

 

6

Nguyễn Thị Thanh Hằng

9/3

Nhì/ Anh, Nhất/ Sinh

Nhì/ Sinh

7

Nguyễn Thị Dạ Thảo

9/2

KK/ Văn, Nhì/  Sử

 

8

Nguyễn Thị Phương Thảo

9/1

Nhất/ Văn

 

9

Nguyễn Duy An

9/2

KK/Hóa

 

10

Võ Thị Kim Chi

9/5

KK/ Văn

 

11

Hồ Thị Thu Hồng

9/5

KK/ Văn

 

12

Nguyễn Văn Viên

9/2

KK/Toán

 

13

Nguyễn Thu Hương

9/3

Ba/ Anh

 

14

Nguyễn Trần Anh Hải

9/2

Ba/Hóa

 

15

Phan Tấn Đức

9/4

Ba/Hóa

 

16

Phan Thị Bích Hạ

9/4

HCĐ – Việt dã,  Ba/Sử

 

17

Phan Văn Kha

9/3

 Nhì/Sinh

KK/ Sinh

18

Trương Thị Ánh Linh

9/3

 Ba/Sinh

 

19

Phan Thị Tâm

9/5

 Nhì/Sinh

 

20

Nguyễn Thị Ngọc Lan

9/2

 Nhì/ Sử

 

21

Trần Thị Thanh

9/2

 Nhì/ Sử

 

22

 Trần Thị Quỳnh

 9/1

 KK/Địa

 

23

Hồ Thị Thu Thủy

8/3

 Nhì/ TT VH

 

Xếp thứ 2 toàn đoàn