CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NĂM HỌC 2022 - 2023
  GIỮA HKI MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  

  GIỮA HKI MÔN TOÁN  

  GIỮA HKI MÔN NĂNG KHIẾU  

  GIỮA HKI MÔN GDCD  

  GIỮA HKI MÔN NGỮVĂN  

  GIỮA HKI MÔN ĐỊA LÝ - LỊCH SỬ  

  GIỮA HKI MÔN ANH VĂN  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024