Chào mừng quý phụ huynh - học sinh đã đến với website của Trường THCS Lý Thường Kiệt ***
 
Điện thoại: 02353. 873 176
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
Danh sách giáo viên
   

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

          ẢNH CBCC

 

 

 

       

Nguyễn Chức

HIiệu trưởng

       img_0021_500

Võ Thành Lâm

P.H trưởng

      thay_lam_500

Trần Văn Hội

T. phụ trách

       p1040015_500

.4

Thái Thị Phước

G.V văn

     p1040028_500

 5

Trần Thị Lệ Nhật

( Nghỉ hưu 1.6.2015)

G.V văn

     p1040030_500

Lê Thị Phương Trâm

G.V văn

      img_0032_500_01

 7

Vũ Thị  Hà

G.V văn

      h_vn_500

 8

Võ Thị Phượng

G.V văn

      p1040019_2_500

 9

Võ Tấn Tiến

G.V văn

      p1040014_500

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

Nguyễn Văn An

G.V Toán

      img_0029_500_01

 11

Nguyễn Thị Tiếp

Tổ trưởng Toán - Tin

      p1040002_500

 12

Phan Ngọc Ánh

G.V Toán

      p1040003_500_01

13 

Nguyễn Hoàng Hoanh

G.V Toán

      p1040035_500

 14

Phan Công Cả

( Đã chuyển về THCS Lê Quý Đôn 2012)

GV Toán

      p1040006_500

 15

Phan Thị Bích Lài

G.V Toán

      lai_500

16 

Võ Duy Thắng

G.V Toán

      p1040008_500

17 

Lê Đình Phường

Tổ trưởng Lý Hóa Sinh

      img_0040_500_01

 18

Hồ Thị Anh Vũ

G.V Lý

      v_500

19 

Phan Tấn Anh

G.V Lý

       p1040026_500

 1.  

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 Tổ phó Toán Tin

        p1040007_500

 1.  

Nguyễn thị Thu Sương

G.V Tin

        p1040023_500

 

 

 

 

 1.  

Nguyễn thị Phước

 ( Nghỉ hưu 1.6.2016)

 Tổ phó Lý Hóa Sinh

          p1040040_500

 1.  

Trần Thị Thu Hiền

G.V Sinh

          p1040033_500

 1.  

Lê Thị Nhạn

G.V Sinh

          p1040017_500_01

 1.  

Lê Thị Hồng

G.V Hóa

          p1040005_500

 1.  

Vương Thị Hồng Phượng

G.V Hóa

         img_0031_500_01

 1.  

Nguyễn Thị Thu

G.V Nhạc

         img_0028_500_01

 1.  

Nguyễn P.Minh Trang

Tổ phó NN-N-MT

         nh_th

 1.  

Nguyễn Thị Duy Anh

G.V Mỹ Thuật

         p1040039_500

 1.  

Trà Văn Toại

G.V Địa

         p1040043_500

 1.  

Võ Thị Liên

 Tổ phó TD - Địa - CD

        p1040024_2_500

 1.  

Nguyễn Thị Tăng

G.V Địa

       p1040009_500

 1.  

Phạm thị Thảo

G.V Sử

       img_0044_500

 1.  

Nguyễn Văn Toàn

Tổ phó Văn sử

        p1040027_500

 1.  

Nguyễn Văn Hà

G.V CD

        img_0013_500

 1.  

Võ Thị Nga

 ( Nghỉ hưu 1.5.2016)

G.V GD CD

        p1040022_500

 1.  

Dương Thị thảo Ly

G.V Sử

       p1040018_500

 1.  

Lê Mộng Lân

 Tổ trưởng NN-N-MT

      p1040266_500_02

 1.  

Hồ Thị Huỳnh Trang

G.V Anh

      img_0045_500_01

 1.  

Võ Thị Phước

G.V Anh

      phc_anh_500

 1.  

Hồ Vũ Uyên Phương

G.V Anh

      img_0037_500

 1.  

Lê Thị Tường

G.V Anh

      p1040025_500

 1.  

Nguyễn Thị Phương Thùy

( chuyển về trường Trần Quý Cáp  2012)

G.V Anh

        p1040004_500

 1.  

Võ Tấn Tài

 Tổ trưởng TD-Địa - CD

        img_0048_500

 1.  

Nguyễn thị Đây

G.V TD

       img_0015_500

 1.  

Võ Thị Phượng

G.V TD

       img_0004_500

 1.  

Nguyễn Thị Diễm

N.V Thiết bị - Tổ trưởng Văn phòng

        img_0026_500_01

 1.  

Trần Thị Nhạn

N.V Thư viện

        img_0001_500

 1.  

Trần Hồng

( Đã chuyển về TH Nguyễn Khuyến 2013)

N.V Kế Toán

       img_0035_500_01

 1.  

Trần T.Hồng Phượng

N.V Văn thư

H.Đ

 1.  

Phan Thưởng

N.V Bảo vệ

H.Đ  thng_500

 

 
HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2016-2017
Phan Thị Bích Hạ
Học sinh 9/4 - Huy Chương Đồng chạy Việt dã
Nguyễn Anh Bin
Học sinh lớp 9/3 - Giải ba Hóa, Lý
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Học sinh lớp 9/3 - Giải nhì Anh
Phan Thị Thùy Trang
Học sinh lớp 9/2 - Giải nhì Toán, Lý
Nguyễn Thị Phương Thảo
Học sinh lớp 9/1 - Giải nhất Văn