Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Lịch làm việc
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 NĂM HỌC 2022 - 2023  

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 32 - NĂM HỌC 2022-2023

(Áp dụng từ ngày 01/5/2023 đến 05/5/2023)

 

 

Thứ/Ngày

Buổi Sáng

Buổi chiều

Người Thực hiện

Thứ hai

(01/5)

Nghỉ lễ 01/5- Trực lễ theo phân công

Nghỉ lễ 01/5- Trực lễ theo phân công

Theo phân công

Thứ ba

(02/5)

Nghỉ lễ bù 30/4- Trực lễ theo phân công

Nghỉ lễ bù 30/4- Trực lễ theo phân công

Theo phân công

   Thứ tư

(03/5)

Tiết 1: HS toàn trường tập trung nghe quán triệt công tác KT học cuối kỳ II.

Tiết 2,3,4: Học TKB thứ 7 tiết 1,2,3 ngày 29/4/2023. (Không tổ chức HĐTN, SHL)

 

KT cuối kỳ II môn GDTC TKB chiều thứ 7 (ngày 29/4/2023)

GVCN, TPT, HS

Theo TKB

Thứ năm

(04/5)

Kiểm tra cuối kỳ II môn: CN, Tin khối 8,9

14h00: Họp HĐSP tháng 5

Theo KH

HĐSP

Thứ sáu

(06/5)

Kiểm tra cuối kỳ II môn: Toán, GDCD 6; Toán, LS-ĐL 7.

Kiểm tra thể lực HS

Theo KH

Thứ bảy

(07/5)

Kiểm tra cuối kỳ II môn: Toán, Lịch sử 9; Toán, GDCD 8.

Kiểm tra thể lực HS

Theo KH

Chủ nhật

()

 

 

 

(Bị chú: Trong quá trình thực hiện nếu có điều chỉnh, bổ sung sẽ thông báo trên lịch công tác cơ quan).

 

Nơi nhận:                                                           

- Phòng GD&ĐT  (b/cáo);

- BGH;                                                                         

- Chuyên môn;                                                                                 

- Lưu: VT.                    

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Đăng Quý

 

 

CÁC TIN KHÁC
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024 (16-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024 (08-09-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023 (31-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023 (30-05-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2022 - 2023 (15-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 30 NĂM HỌC 2022 - 2023 (15-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 29 NĂM HỌC 2022 - 2023 (10-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28 NĂM HỌC 2022 - 2023 (02-04-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2022 - 2023 (26-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 26 NĂM HỌC 2022 - 2023 (18-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 25 NĂM HỌC 2022 - 2023 (13-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM HỌC 2022 - 2023 (05-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 23 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 21 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19B NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 19 NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18B NĂM HỌC 2022 - 2023 (03-03-2023)
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023