CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
THÔNG TIN - Thời khóa biểu
  THỜI KHÓA BIỂU HKI NĂM HỌC 2023 - 2024 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 14/11/2023)  

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 35;36 NĂM HỌC 2022 - 2023  

  THỜI KHÓA BIỂU HKII NĂM HỌC 2022 - 2023 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/03/2023)  

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021  

  THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024