Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
Khuyến học
  CÔ TRẦN THỊ HƯƠNG TÀI TRỢ QUỶ " THẮP SÁNG ƯỚC MƠ" CHO HS TRƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT  

 MỖI THÁNG CÔ TRẦN THỊ HƯƠNG GIÁO VIÊN NGỮ VĂN ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG ĐÃ TÀI TRỢ CHO 6 HỌC SINH MỖI HỌC SINH 500.000 Đ/ THÁNG X 9 THÁNG

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 03 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 02 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 33 NĂM HỌC 2022 - 2023
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 34 NĂM HỌC 2022 - 2023