CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
Văn bản chỉ đạo
  V/v sử dụng Áp phích truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trường học  

  KẾ HOẠCH KIỂM TRA GIỮA KỲ I  

  CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ GDPT 2018  

  THÔNG TƯ 22 QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024