CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
Chuyên môn
  SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ LẦN 2  

  HỌC SINH GIỎI HUYỆN , TỈNH NĂM HỌC 2018-2019  

  Học sinh giỏi 2012-2013  

  Học sinh giỏi 2013-2014  

  Học sinh giỏi 2014 -2015  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023