CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NĂM HỌC 2021 - 2022
   

NGUYỄN CHỨC

01/01/1962

Hiệu trưởng

Bí thư Chi bộ

 

 

 

CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NĂM HỌC 2021-2022

 

 

 

LÊ VĂN DANH

12/11/1978

Phó Hiệu trưởng

 

 

PHAN NGỌC ÁNH

10/02/1981

Phó Bí thư Chi bộ

Giáo viên: Toán

 

 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

01/01/1982

Tổ trưởng Toán - Tin

Giáo viên: TIN

 

          

TRẦN VĂN HỘI

01/01/1970

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

NGUYỄN THU SƯƠNG

            04/01/1987

Bí thư Chi đoàn

        Giáo viên: Tin

 

 

VÕ DUY THẮNG

16/03/1981

Giáo viên: Toán

 

 

 HỒ VŨ UYÊN PHƯƠNG

31/03/1979

Giáo viên Tiếng Anh

 

PHAN T BÍCH LÀI

16/10/1980

Giáo viên: Toán

 

 

VÕ THỊ PHƯỚC

01/01/1976

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

HỒ THỊ HUỲNH TRANG

11/08/1978

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

NG. PH. MINH TRANG

16/03/1979

Tổ phó NN-N-MT

Giáo viên Âm nhạc

 

 

NG. THỊ DUY ANH

16/08/1984

Giáo viên Mỹ thuật

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THU

08/05/1977

Giáo viên Âm nhạc

 

 

 NGUYỄN VĂN TOÀN

20/08/1970

TỔ TRƯỞNG

Giáo viên Lịch sử

 

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

15/08/1987

Giáo viên Văn

 

 

DƯƠNG T. THẢO LY

18/08/1983

Giáo viên Lịch sử

 

 

 

NGUYỄN THỊ LOAN

10/11/1980

Giáo viên Văn

 

ĐINH HỮU PHÚC

20/04/1969

Giáo viên Vật lý

 

 

 V. T. HỒNG PHƯỢNG

24/10/1980

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Giáo viên Hóa học

 

NGUYỄN T. ANH ĐÀO

27/09/1979

Giáo viên Hóa học

 

 

LÊ THỊ NHẠN

10/10/1976

Giáo viên Sinh học

 

 

 

VÕ TẤN TÀI

01/12/1964

Tổ trưởng TD-Địa- CD

Giáo viên Thể dục

 

VÕ THỊ TÚ HẰNG

30/01/1985

Giáo viên Công nghệ

 

 

 PHAN THƯỞNG

19/05/1965

Nhân viên Bảo vệ

 

VÕ THỊ THU PHƯỢNG

20/08/1969

Giáo viên Thể dục

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024