CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NĂM HỌC 2022 - 2023
   
                          DANH SÁCH CÁN BỘ VIÊN CHỨC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 - 2023

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔN

1

Trần Đăng Quý

18/08/1980

BTCB - HT

ĐHSP

Mỹ Thuật

2

Lê Văn Danh

12/11/1978

PHT

ĐHSP

Sử Địa

3

Nguyễn Văn Toàn

20/08/1970

TTCM

CĐSP

Sử

4

Dương Thị Thảo Ly

18/08/1983

GV

DHSP

Sử

5

Nguyễn Nhật Tường Long

19/6/1967

GV

CĐSP

Địa

6

Nguyễn  Thị Nguyên

10/10/1987

GV

ĐHSP

Văn

7

Nguyễn Thị Loan

10/11/1980

GV

ĐHSP

Văn

8

Trần Văn Hội

01/01/1970

TTCM

ĐHSP

Tin

9

Võ Thị Phước

01/01/1976

GV

ĐHSP

Anh

10

Hồ Vũ UyênPhương

31/03/1979

GV

ĐHSP

Anh

11

Hồ Thị Huỳnh Trang

11/08/1978

GV

ĐHSP

Anh

12

Trần Thị Yến

19/5/1989

TPTĐ

DĐHSP

Anh

13

Lê Thị Nhạn

10/10/1976

GV

ĐHSP

Sinh

14

 Đinh Hữu Phúc

06/01/1979

GV

DHSP

15

Võ Thị Hoàng Dung

06/07/1985

GV

ĐHSP

16

Vương T. Hồng Phượng

24/10/1980

TPCM

ĐHSP

Hóa

17

Nguyễn Thị Anh Đào

 '27/09/1979

GV

ĐHSP

Hoá

18

Võ Thị  Tú Hằng

30/01/1985 

GV 

 ĐHSP

 Công nghệ

19

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

01/01/1982

TTCM

ĐHSP

Tin

20

Nguyễn Thị Thu Sương

04/01/1987

GV

ĐHSP

Tin

21

Phan Thị Bích Lài

18/10/1980

GV

ĐHSP

Toán

22

Phan Ngọc Ánh

10/02/1981

PBTCB - GV

ĐHSP

Toán

23

Võ Duy Thắng

16'03/1981

GV

ĐHSP

Toán

24

Võ Tấn Tài

02/12/1964

TTCM

ĐHSP

TD

25

Võ Thị Thu Phượng

20/08/1969

GV

CĐSP

TD

26

Nguyễn Thị Thu

08/05/1977

GV

CĐSP

Nhạc

27

Nguyễn Ph. Minh Trang

16/03/1979

GV

ĐHSP

Nhạc

28

Nguyễn Thị Duy Anh

16/8/1984

GV

CĐSP

MT

29

Nguyễn Thị Lý

12/22/1988

 

ĐH

CTXH

30

Phan Thưởng

01/01/1966 

Bảo vệ

 

 

31

Hồ Thị Trang

15/08/1992 

NV thiết bị

 

 

32

Trần Thi Lâm

 25/01/1996

Kế toán

 

 

33

Phùng Thị Thà

23/05/1982

Văn thư

   
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024