CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
TRƯỚC THÁNG 9/ 2021
   
Chi bộ trường THCS Lý Thường Kiệt trực thuộc Đảng bộ xã Bình Tú . Từ năm 2005 trở về trước là chi bộ sinh hoạt ghép với các trường trong xã . Năm 2006 Đảng ủy xã Bình Tú ra quyết đình thành lập chi Bộ trường THCS Lý Thường Kiệt để sinh hoạt động lập nhằm lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của nhà trường cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới .

Ban đầu chi bộ có  6 Đảng viên , đến nay chi bộ có 19 Đảng viên và Chi ủy gồm có 3 người ( đ/c Nguyễn Chức - Bí thư; đ/c Trần Văn Hội: Phó bí thư; đ/c Võ Thị Liên: ủy viên) .

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ :

1. Nguyễn Chức  BT
2. Trần Văn Hội PBT
3. Võ Thị Liên  CUV
4. Võ Tấn Tài  ĐV
5. Trà Văn Toại ĐV
6. Võ Tấn Tiến  ĐV
7. Nguyễn Văn Toàn ĐV
8. Vương Thị Hồng Phượng ĐV
9. Nguyễn Thị Anh Đào ĐV
10. Phan Tấn Anh ĐV
11. Võ Duy Thắng ĐV
12. Phan Ngọc Ánh ĐV
13. Phan Thị Bích Lài ĐV
14. Ngô Văn Bình ĐV
15. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ĐV
16. Phạm Thị Thảo ĐV
17, Hồ Thị Huỳnh Trang ĐV
18. Nguyễn Phạm Minh Trang ĐV
19. Nguyễn Thị Duy Anh ĐV

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM HỌC 2023- 2023