CHÀO MỪNG QUÝ PHỤ HUYNH & HỌC SINH ĐẾN VỚI WEBSITE TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ***
 
Hình ảnh Điều hành tác nghiệp Email nội bộ
NĂM HỌC 2017 - 2018
   

NGUYỄN CHỨC

01/01/1962

Hiệu trưởng

Bí thư Chi bộ

 

 

 

CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NĂM HỌC 2017-2018

 

 

 

VÕ THÀNH LÂM

01/01/1963

Phó Hiệu trưởng

Chủ tịch Công đoàn

 

 

TRẦN VĂN HỘI

01/01/1970

Phó Bí thư Chi bộ

Giáo viên TPT Đội

 

 

NGUYỄN THỊ TIẾP

12/04/1967

Tổ trưởng Toán - Tin

Giáo viên: Toán

 

          

PHAN NGỌC ÁNH

10/02/1981

Giáo viên: Toán

 

 

NGUYỄN THU SƯƠNG

            04/01/1987

Bí thư Chi đoàn

        Giáo viên: Tin

 

 

VÕ DUY THẮNG

16/03/1981

Giáo viên: Toán

 

 

NGUYỄN HOÀNG HOANH

02/10/1958

Giáo viên : Toán

 

 

PHAN T BÍCH LÀI

16/10/1980

Giáo viên: Toán

 

 

LÊ MỘNG LÂN

08/03/1961

Tổ trưởng: NN- N- MT

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

NG. THỊ. ÁNH NGUYỆT

01/01/1982

Tổ phó Toán – Tin

Giáo viên Tin học

 

 

HỒ VŨ UYÊN PHƯƠNG

31/03/1979

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

HỒ THỊ HUỲNH TRANG

11/08/1978

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

VÕ THỊ PHƯỚC

01/01/1976

Giáo viên Tiếng Anh

 

 

NG. THỊ DUY ANH

16/08/1984

Giáo viên Mỹ thuật

 

 

NG. PH. MINH TRANG

16/03/1979

Tổ phó NN-N-MT

Giáo viên Âm nhạc

 

 

NGUYỄN THỊ THU

08/05/1977

Giáo viên Âm nhạc

 

 

LÊ THỊ PHƯƠNG TRÂM

10/02/1965

Tổ trưởng Văn- Sử

Giáo viên  Văn

 

 

VÕ THỊ PHƯỢNG

26/05/1968

Giáo viên Văn

 

 

VŨ THỊ HÀ

15/05/1963

Giáo viên Văn

 

 

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

15/08/1987

Giáo viên Văn

 

 

NGUYỄN VĂN TOÀN

20/08/1970

Tổ phó Văn – Sử

Giáo viên Lịch sử

 

 

 

NGUYỄN THỊ LOAN

10/11/1980

Giáo viên Văn

 

LÊ ĐÌNH PHƯỜNG

31/12/1962

Tổ trưởng Lý- Hóa- Sinh

Giáo viên Vật Lý

 

 

DƯƠNG T. THẢO LY

18/08/1983

Giáo viên Lịch sử

 

 

PHAN TẤN ANH

01/01/1960

Giáo viên Vật lý

 

 

HỒ THỊ ANH VŨ

11/03/1967

Giáo viên Vật lý

 

 

ĐINH HỮU PHÚC

20/04/1969

Giáo viên Vật lý

 

 

LÊ THỊ HỒNG

06/06/1964

Giáo viên Hóa học

 

 

NGUYỄN T. ANH ĐÀO

27/09/1979

Giáo viên Hóa học

 

 

V. T. HỒNG PHƯỢNG

24/10/1980

Phó chủ tịch Công đoàn

Giáo viên Hóa học

 

 

TRẦN THỊ THU HIỀN

01/01/1970

Tổ phó Lý Hóa Sinh

Giáo viên Sinh học

 

 

LÊ THỊ NHẠN

10/10/1976

Giáo viên Sinh học

 

 

 

VÕ TẤN TÀI

01/12/1964

Tổ trưởng TD-Địa- CD

Giáo viên Thể dục

 

VÕ THỊ TÚ HẰNG

30/01/1985

Giáo viên Công nghệ

 

 

NGUYỄN THỊ ĐÂY

05/02/1965

Giáo viên Thể dục

 

 

VÕ THỊ THU PHƯỢNG

20/08/1969

Giáo viên Thể dục

 

 

NGUYỄN VĂN HÀ

27/05/1966

Giáo viên GDCD

 

 

TRÀ VĂN TOẠI

08/02/1960

Giáo viên Địa lý

 

 

VÕ THỊ LIÊN

05/10/1968

Tổ phó TD- Địa- CD

Giáo viên Địa lý

 

 

NGUYỄN THỊ TĂNG

12/11/1966

Giáo viên Địa lý

 

 

TRẦN THỊ NHẠN

20/10/1965

Tổ trưởng Văn phòng

Nhân viên Thư viện

 

 

 

VÕ HƯNG NHÂN

22/12/1968

Tổ phó Văn phòng

Nhân viên Kế toán

 

PHAN THƯỞNG

19/05/1965

Nhân viên Bảo vệ

 

 

 

                              

 

                              

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 16 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 15 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 14 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2023 - 2024
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM HỌC 2023 - 2024